نمایندگی هاست ویندوز(پلن۱) نمایندگی هاست ویندوز(پلن۲) نمایندگی هاست لینوکس(پلن۱) نمایندگی هاست لینوکس(پلن۲)
فضا ۲۵ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۲۵ گیگابایت ۵۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه ۷۵ گیگابایت ۱۵۰ گیگابایت ۷۵ گیگابایت ۱۵۰ گیگابایت
وب سایت قابل میزبانی ۱۲ عدد ۲۵ عدد ۱۲ عدد ۲۵ عدد
محل سرور آلمان/فرانسه آلمان/فرانسه آلمان/فرانسه آلمان/فرانسه
کنترل پنل msp msp DirectAdmin/Cpanel DirectAdmin/Cpanel
هزينه ماهيانه ۳۵,۰۰۰ هزارتومان ۵۰,۰۰۰ هزارتومان ۳۵,۰۰۰ هزارتومان ۵۰,۰۰۰ هزارتومان
اطلاعات بيشتر سفارش سفارش سفارش سفارش