نمایندگی هاست ویندوز(پلن۱) نمایندگی هاست ویندوز(پلن۲) نمایندگی هاست لینوکس(پلن۱) نمایندگی هاست لینوکس(پلن۲)
فضا ۲۵ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۲۵ گیگابایت ۵۰ گیگابایت
هزينه ماهيانه ۳۵,۰۰۰ هزارتومان ۵۰,۰۰۰ هزارتومان ۳۵,۰۰۰ هزارتومان ۵۰,۰۰۰ هزارتومان