بلی، از نسخه ASP.NET4.5 و نسخه های ماقبل پشتیبانی می شود و شما از طریق کنترل پنل شخصا می توانید نسخه مورد نظر را انتخاب و تغییر دهید یا به بخش پشتیبانی فنی تیکت ارسال نموده و تغییرات توسط تیم فنی میهن هاستینگ انجام خواهد شد.