سرور مجازی شخصی

 • RAM 512 مگابایت
 • HARD 30 گیگابایت
 • CPU 1000mhz
 • پهنای باند 30 گیگابایت
44000 تومان / ماهیانه

سرور مجازی شرکتی

 • RAM 1 گیگابایت
 • HARD 50 گیگابایت
 • CPU 2000mhz
 • پهنای باند 75 گیگابایت
79000 تومان / ماهیانه

سرور مجازی تجاری(پرفروش)

 • RAM 2 گیگابایت
 • HARD 70 گیگ
 • CPU 3000mhz
 • پهنای باند 150 گیگابایت
119000 تومان / ماهیانه

سرور مجازی حرفه ای

 • RAM 4 گیگابایت
 • HARD 100 گیگ
 • CPU 4000mhz
 • پهنای باند 300 گیگابایت
199000 تومان / ماهیانه