بکاپ شخصی

  • فضای ذخیره سازی 1 GB
  • پهنای باند 10 GB
80000 تومان / سالیانه

بکاپ تجاری

  • فضای ذخیره سازی 5 GB
  • پهنای باند 20 GB
135000 تومان / سالیانه

بکاپ حرفه ای

  • فضای ذخیره سازی 10 GB
  • پهنای باند 100 GB
245000 تومان / سالیانه