ایمیل شخصی

 • فضای ذخیره سازی 1 GB
 • پهنای باند 10 GB
 • ایمیل اکانت 10
 • محدودیت ارسال روزانه 100
80000 تومان / سالیانه

ایمیل تجاری

 • فضای ذخیره سازی 5 GB
 • پهنای باند 20 GB
 • ایمیل اکانت 20
 • محدودیت ارسال روزانه 200
135000 تومان / سالیانه

ایمیل حرفه ای

 • فضای ذخیره سازی 10 GB
 • پهنای باند 100 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • محدودیت ارسال روزانه 1000
245000 تومان / سالیانه