هاست ایران شخصی

 • فضای ذخیره سازی 500 MB
 • پهنای باند 20 GB
 • نوع هارد SSD (پرسرعت)
 • امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • قیمت سالیانه 149000
79000 6 ماهه

هاست ایران تجاری

 • فضای ذخیره سازی 1 GB
 • پهنای باند 100 GB
 • نوع هارد SSD (پرسرعت)
 • امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • قیمت سالیانه 189000
99000 6 ماهه

هاست ایران ویژه

 • فضای ذخیره سازی 5 GB
 • پهنای باند 300 GB
 • نوع هارد SSD (پرسرعت)
 • امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • قیمت سالیانه 249000
149000 6 ماهه

هاست ایران شرکتی

 • فضای ذخیره سازی 1 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • نوع هارد SSD (پرسرعت)
 • امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • قیمت سالیانه 99000
59000 6 ماهه

هاست ایران اقتصادی

 • فضای ذخیره سازی 5 GB
 • پهنای باند 50 GB
 • نوع هارد معمولی
 • امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • قیمت سالیانه 149000
79000 6 ماهه

هاست ایران حرفه ای

 • فضای ذخیره سازی 10 GB
 • پهنای باند 500 GB
 • نوع هارد معمولی
 • امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • قیمت سالیانه 189000
99000 6 ماهه

هاست ایران فراحرفه ای

 • فضای ذخیره سازی 100 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • نوع هارد معمولی
 • امکانات نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • قیمت سالیانه 709000
499000 6 ماهه