جوملا شخصی

 • فضای ذخیره سازی 500 MB
 • پهنای باند 20 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل CPanel
 • قالب رایگان 1
105000 تومان / سالیانه

جوملا شرکتی

 • فضای ذخیره سازی 1 GB
 • پهنای باند 30 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل CPanel
 • قالب رایگان 2
125000 تومان / سالیانه

جوملا حرفه ای

 • فضای ذخیره سازی 5 GB
 • پهنای باند 50 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل CPanel
 • قالب رایگان 4
175000 تومان / سالیانه