هاست دانلود راه انداز

 • فضای ذخیره سازی 1 GB
 • پهنای باند 10 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل Direct Admin
 • دامین رایگان N/A
11000 تومان / ماهیانه

هاست دانلود شخصی

 • فضای ذخیره سازی 2 GB
 • پهنای باند 20 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل Direct Admin
 • دامین رایگان N/A
15000 تومان / ماهیانه

هاست دانلود شرکتی

 • فضای ذخیره سازی 5 GB
 • پهنای باند 35 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل Direct Admin
 • دامین رایگان N/A
22000 تومان / ماهیانه

هاست دانلود تجاری

 • فضای ذخیره سازی 10 GB
 • پهنای باند 100 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل Direct Admin
 • دامین رایگان N/A
38000 تومان / ماهیانه

هاست دانلود حرفه ای

 • فضای ذخیره سازی 20 GB
 • پهنای باند 200 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل Direct Admin
 • دامین رایگان N/A
59000 تومان / ماهیانه