حرفه ای

 • فضای ذخیره سازی 10 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • بانک اطلاعاتی نامحدود
95000 تومان / ماهیانه

تجاری(پرفروش)

 • فضای ذخیره سازی 5 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • بانک اطلاعاتی نامحدود
70000 تومان / ماهیانه

شخصی

 • فضای ذخیره سازی 1 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • بانک اطلاعاتی نامحدود
30000 تومان / ماهیانه