فروشگاه شخصی

 • فضای ذخیره سازی 1 GB
 • پهنای باند 20 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل direct
99000 تومان / سالیانه

فروشگاه تجاری

 • فضای ذخیره سازی 3 GB
 • پهنای باند 30 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل direct
155000 تومان / سالیانه

فروشگاه حرفه ای

 • فضای ذخیره سازی 10 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل direct
199000 تومان / سالیانه