هاست راه انداز

 • فضای ذخیره سازی 50 MB
 • پهنای باند 1 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دامین رایگان N/A
55000 تومان / سالیانه

هاست شخصی

 • فضای ذخیره سازی 100 MB
 • پهنای باند 2 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دامین رایگان N/A
66000 تومان / سالیانه

هاست شرکتی

 • فضای ذخیره سازی 200 MB
 • پهنای باند 5 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دامین رایگان N/A
70000 تومان / سالیانه

هاست تجاری

 • فضای ذخیره سازی 500 MB
 • پهنای باند 10 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دامین رایگان N/A
100000 تومان / سالیانه

هاست اقتصادی

 • فضای ذخیره سازی 1 GB
 • پهنای باند 20 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دامین رایگان .IR
180000 تومان / سالیانه

هاست پیشرفته

 • فضای ذخیره سازی 5 GB
 • پهنای باند 50 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دامین رایگان .IR
220000 تومان / سالیانه

هاست حرفه ای

 • فضای ذخیره سازی 7 GB
 • پهنای باند 70 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دامین رایگان .IR
250000 تومان / سالیانه

هاست فراحرفه ای

 • فضای ذخیره سازی 10 GB
 • پهنای باند 100 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دامین رایگان .IR
350000 تومان / سالیانه