هاست راه انداز

 • فضای ذخیره سازی 50 MB
 • پهنای باند 5 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل CPanel
 • دامین رایگان ندارد
17000 تومان / سالیانه

هاست شخصی

 • فضای ذخیره سازی 100 MB
 • پهنای باند 20 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل CPanel
 • دامین رایگان ندارد
19000 تومان / سالیانه

هاست شخصی پلاس

 • فضای ذخیره سازی 200 MB
 • پهنای باند 25 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل CPanel
 • دامین رایگان ندارد
21000 تومان / سالیانه

هاست شرکتی

 • فضای ذخیره سازی 500 MB
 • پهنای باند 30 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل CPanel
 • دامین رایگان ندارد
31000 تومان / سالیانه

هاست اقتصادی

 • فضای ذخیره سازی 1 GB
 • پهنای باند 100 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل CPanel
 • دامین رایگان ندارد
35000 تومان / سالیانه

هاست پیشرفته

 • فضای ذخیره سازی 5 GB
 • پهنای باند 150 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل CPanel
 • دامین رایگان ندارد
55000 تومان / سالیانه

هاست حرفه ای(پرفروشترین)

 • فضای ذخیره سازی 7 GB
 • پهنای باند 200 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل CPanel
 • دامین رایگان IR رایگان
75000 تومان / سالیانه

هاست فراحرفه ای

 • فضای ذخیره سازی 10 GB
 • پهنای باند Unlimited
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل CPanel
 • دامین رایگان IR رایگان
110000 تومان / سالیانه