وردپرس شخصی

 • فضای ذخیره سازی 500 MB
 • پهنای باند 20 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل CPanel
 • دامین رایگان N/A
95000 تومان / سالیانه

وردپرس شرکتی

 • فضای ذخیره سازی 1 GB
 • پهنای باند 30 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل CPanel
 • دامین رایگان N/A
115000 تومان / سالیانه

وردپرس حرفه ای

 • فضای ذخیره سازی 5 GB
 • پهنای باند 50 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل CPanel
 • دامین رایگان N/A
145000 تومان / سالیانه