هاست راه انداز

 • فضا 200 مگابایت
 • پهنای باند 20 گیگ
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • پشتیبانی asp دارد
 • نسخه sql server 2008,2012
 • کنترل پنل websitepanel
 • هزینه سالیانه 99000
65000 شش ماهه/ تومان

هاست پایه

 • فضا 100 مگ
 • پهنای باند 10 گیگ
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • پشتیبانی asp دارد
 • نسخه sql server 2008,2012
 • کنترل پنل websitepanel
 • هزینه سالیانه 69000
49000 شش ماهه/ تومان

هاست شرکتی

 • فضا 500 مگابایت
 • پهنای باند 60 گیگ
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • پشتیبانی asp دارد
 • نسخه sql server 2008,2012
 • کنترل پنل websitepanel
 • هزینه سالیانه 130000
75000 شش ماهه/ تومان

هاست تجاری(پرفروش)

 • فضا 1گیگ
 • پهنای باند 80گیگ
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • پشتیبانی asp دارد
 • نسخه sql server 2008,2012
 • کنترل پنل websitepanel
 • هزینه سالیانه 155000
90000 شش ماهه / تومان

هاست حرفه ای

 • فضا 10 گیگ
 • پهنای باند نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پشتیبانی asp دارد
 • نسخه sql server 2008,2012
 • کنترل پنل websitepanel
 • هزینه سالیانه 199000
120000 شش ماهه /تومان