هاست پرسرعت شخصی

 • فضای ذخیره سازی 100 MB
 • پهنای باند 20 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل Direct Admin
 • دامین رایگان N/A
30000 تومان / 6ماهه

هاست پرسرعت شرکتی

 • فضای ذخیره سازی 500 MB
 • پهنای باند 30 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل Direct Admin
 • دامین رایگان N/A
40000 تومان / 6ماهه

هاست پرسرعت تجاری

 • فضای ذخیره سازی 1 GB
 • پهنای باند 50 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل Direct Admin
 • دامین رایگان N/A
55000 تومان / 6ماهه

هاست حرفه ای

 • فضای ذخیره سازی 5 GB
 • پهنای باند 80 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل Direct Admin
 • دامین رایگان N/A
100000 تومان / 6ماهه

هاست اقتصادی

 • فضای ذخیره سازی 10 GB
 • پهنای باند 100 GB
 • ایمیل اکانت Unlimited
 • کنترل پنل Direct Admin
 • دامین رایگان N/A
180000 تومان / 6ماهه