بسته شخصی

 • فضا 50 GB
 • پهنای باند 200 GB
 • حافطه رم 1 GB
 • دسترسی ssh دارد
45000 1 ماهه

بسته تجاری

 • فضا 70 GB
 • پهنای باند 500 GB
 • حافطه رم 2 GB
 • دسترسی ssh دارد
89000 1 ماهه

بسته حرفه ای

 • فضا 120 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • حافطه رم 4 GB
 • دسترسی ssh دارد
149000 1 ماهه