آیا محدودیتی در ارسال ایمیل و یا پیامک برای بنده وجود دارد؟

خیر ، محدودیتی در این زمینه نیست و هر زمان مشکلی بوجود بیاید برای شما ایمیل و پیامک ارسال می شود.