از چه مجازی سازی در سرور اصلی شما برای ارائه سرور مجازی استفاد می شود؟

ما از KVM برای مجازی سازی سرور MASTER استفاده می کنیم.که منابع سرور (RAM,CPU,HARD)را بصورت اختصاصی در اختیار شما قرار می دهیم