چه خدماتی بر روی سرور مجازی ارایه می شود؟

تمام خدمات نرم افزاری بر روی سرور های مجازی قابل ارایه می باشند.تنظیمات امنیتی سرور و کانفیگ های مربوطه انجام می شود.