تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

آموزش جلوگیری از پاک شدن فایل توسط کاربر در filemanager

گاهي پيش مي آيد که کاربران برخي فايل هاي ضروري را به اشتباه پاک مي کنند. حال براي اينکه بتوانيم احتمال آنرا به صفر برسانيم, مي توانيم از پاک شدن آنها جلوگيري کنيم.

آموزش زير, يک نمونه مثال براي بلاک کردن در مسير “/public_html” مي باشد:

اولين قدم ويرايش محتواي مسير “/usr/local/directadmin/scripts/custom/all_pre.sh” با استفاده از دستور زير است :

nano /usr/local/directadmin/scripts/custom/all_pre.sh

حال کد زير را به آن بيفزاييد:

#!/usr/local/bin/php
$command = getenv("command");
$button = getenv("button");
if (preg_match("/CMD_FILE_MANAGER/", $command) && $button == "delete")
{
foreach ($_ENV as $path)
{
if ($path == "/public_html")
{
echo "You cannot delete your public_html link!\n";
exit(1);
}
}
}
exit(0);
?>

پس از ذخيره نمودن تغييرات , سطح دسترسي “all_pre.sh” را روي 755 قرار دهيد.
عمليات فوق براي ساير فايل ها هم قابل استفاده مي باشد.

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید