تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

آموزش حذف Message های Directadmin

برای این کار وارد مسیر زیر شوید:

۱
cd /usr/local/directadmin/data/tickets

و تمام پوشه ها را حذف نمایید.

برای حذف پیغام ها نیز دستور زیر را اجرا نمایید:

۱
echo “” > /usr/local/directadmin/data/admin/tickets.list
درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید