تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

آموزش دستورات لینوکس اطلاعات سیستم

آموزش دستورات لینوکس مربوط به اطلاعات سیستم ، اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری سرور

دستورتوضیح
# archنمایش معماری سیستم   [man]
# cal 2007نمایش تقویم سال ۲۰۰۷ میلادی   [man]
# cat /proc/cpuinfoنمایش اطلاعات CPU   [man]
# cat /proc/interruptsنمایش ‘خطوط در خواست وقفه’ ( IRQ ) سخت افزار های مختلف   [man]
# cat /proc/meminfoنمایش اطلاعات حافظه ی سیستم   [man]
# cat /proc/swapsنمایش اطلاعات حافظه ی مجازی   [man]
# cat /proc/versionنمایش نام توزیع و نسخه ی هسته ی استفاده شده در سیستم   [man]
# cat /proc/net/devنمایش آمار و اطلاعات کارت های شبکه و وایرلس   [man]
# cat /proc/mountsنمایش فایل سیستم های متصل شده به سیستم   [man]
# clock -wذخیره ی تغییرات تاریخ بروی بایوس   [man]
# dateنمایش تاریخ سیستم   [man]
# date 041217002007.00تنظیم تاریخ سیستم – به ترتیب از چپ به راست : ماه , روز , ساعت , دقیقه , سال , ثانیه   [man]
# dmidecode -qنمایش بسیار کامل اجزای سخت افزاری سیستم   [man]
# hdparm -i /dev/hdaنمایش مشخصات و ویژگی های دیسک سخت   [man]
# hdparm -tT /dev/sdaانجام آزمایش ‘خواندن’ بروی دیسک سخت و تعیین سرعت آن   [man]
# lspci -tvنمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت PCI   [man]
# lsusb -tvنمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت USB   [man]
# uname -mنمایش معماری سیستم   [man]
# uname -rنمایش نسخه ی هسته ی استفاده شده در سیستم   [man]
درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید