تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

آموزش رفع خطا rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused

گاهی در هنگام ریست سرویس named با خطای زیر مواجهیم و سایتها نمایش داده نمی شوند:

rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused

در صورتی که با خطای فوق مواجه می شوید و سرویس named شما بدرستی فعالیت نمی کند.

باید فایل زیر را باز کنید:

۱
/etc/rndc.key

محتویات این فایل را در جایی copy نمایید.

عبارت مشابه زیر خواهد بود:

۱
key “rndckey” {         algorithm hmac-md5;         secret “kmjC+LQrOqdwJ2F+Q6iPdQ==”; };

سپس فایل زیر را ویرایش نمایید.

۱
nano /etc/named.conf

به این فایل عبارت ذخیره شده را وارد نمایید.

همچنین اطلاعات زیر را به این فایل اضافه نمایید.

۱
controls {         inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; }; };

در نهایت سرویس named را restart نمایید.

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید