تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

آموزش نصب modsecurity روی Directamdin

Mod Security یا مد سکوریتی، لایه امنیتی و فایروالی برای سرویس های وب در لایه WebApplication می باشد.
این سیستم به صورت متصل با وب سرویس کار می کند و موجب می گردد بیش از 70درصد حملات خارجی برروی وب سرویس گرفته شود. سیستم نیمه هوشمند به همراه هوش مصنوعی و قوانین نوشته شده برروی آن این امکان را فراهم می کند که انواع حملات را قبل از رسیدن به Web Application شما شناسایی و جلوگیری نماید.
برای نصب دستورات زیر را وارد کنید:
 1. cd /usr/local/src
 2. mkdir modsecurity2
 3. cd modsecurity2
 4. wget http://www.serverbuddies.com/files/modsecurity-apache_2.5.9.tar.gz
 5. perl -pi -e ’s/ServerTokens Major/ServerTokens Full/’ /etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf
 6. perl -pi -e ’s/ServerSignature Off/ServerSignature On/’ /etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf
 7. perl -pi -e ’s/ServerSignature EMail/ServerSignature On/’ /etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf
 8. tar xzf modsecurity-apache_2.5.9.tar.gz
 9. cd modsecurity-apache_2.5.9
 10. cd apache2
 11. ./configure
 12. make
 13. make test
 14. make install

Now we download a pre-defined mod_sec ruleset,

 1. cd /etc/modsecurity2/
 2. wget http://www.serverbuddies.com/files/modsec.v2.rules.conf

Add the new compiled mod_security module into the apache configuration,

 1. vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

After:

LoadModule php5_module /usr/lib/apache/libphp5.so

Add:

For 32bit –

 1. LoadFile /usr/lib/libxml2.so
 2. LoadModule security2_module     /usr/lib/apache/mod_security2.so

For 64bit –

 1. LoadFile /usr/lib64/libxml2.so
 2. LoadModule security2_module     /usr/lib/apache/mod_security2.so

At the botton of the httpd.conf config file we add the following,

 1. <IfModule mod_security2.c>
 2. # ModSecurity2 config file.
 3. #
 4. Include /etc/modsecurity2/modsec.v2.rules.conf
 5. </IfModule>

Restart the webserver.

 1. service httpd restart

Installation should be completed and mod_sec should be now loaded on your Apache webserve

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید