تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

آموزش نصب monitorix

دستور monitorix، از ابزار بسیار سبکی روی هر دو سرور Linux و Unix می باشد که برای مانیتورینگ منابع شبکه و سیستم طراحی شده است.

این دستور شامل وب سرور Http خاصی می باشد که بطور مرتب اطلاعات مربوط به شبکه و سیستم را جمع آوری نموده و بصورت گراف ها و یا نمودار ها نمایش می دهد.

دستور monitorix، میزان بار مصرفی سیستم (system load average)، تخصیص حافظه (memory allocation)، سالم بودن درایور ها، سرویس های سیستمی، پورت های شبکه ، میزان مصرف ایمیل (Sendmail، Postfix، Dovecot و …) ، میزان مصرف دیتابیس MySQL، و ….. را مانیتور می نماید.

درواقع این دستور جهت مانیتور نمودن عملکرد سیستم بصورت کلی طراحی شده است و امکان خطایابی و یافتن bottleneck و بطور کلی هرگونه فعالیت غیر نرمالی را فراهم می کند.

آموزش نصب monitorix روی CentOS / Fedora / RedHat

ابتدا نیاز است RPMForge Repository را فعال کنید. برای این کار از دستورات زیر سیستم عامل خود را انتخاب کنید و دستور را اجرا کنید.

 

## RHEL/CentOS 7 64 Bit OS ##
# wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm

## RHEL/CentOS 6 32 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm

## RHEL/CentOS 6 64 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm

## RHEL/CentOS 5 32 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm

## RHEL/CentOS 5 64 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm

## RHEL/CentOS 4 32 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el4.rf.i386.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el4.rf.i386.rpm

## RHEL/CentOS 4 64 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el4.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el4.rf.x86_64.rpm

بعد از آن دستور زیر را وارد کنید:

yum install monitorix
service monitorix restart

برای ورود به بخش مدیریت Monitorix از لینک زیر استفاده کنید.

http://IP:8080/monitorix

توجه داشته باشید پورت 8080 در فایروال باز باشد.

آموزش نصب monitorix  روی Ubuntu / Debian

ابتدا فایل زیر را ویرایش کنید.

و در آخر آن دستور زیر را اضافه کنید و ذخیره کنید.

حالا یک فایل به نام izzysoft.asc بسازید و محتویات زیر را درون آن قرار دهید.

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.4.2.2 (GNU/Linux)

mQGiBEaUwUkRBAC9C+9ojad9/DjLgZJr7g4j5EcxCPJJ7R1vZp3DgONrGmyoQ4vl
CRCT6qJoyD8jcguNqy4cyG4glDQuHJ86Q8MxdWrUDeHm5YRPlnDFrMaLGcKaUyox
GV8PseBIJLeB76cjMy5dWoIJklZcWS0lVTsVuYt8ZIhyjfIXBZjy2VtrAwCg8xDe
8WlF/p8aqorR2SUMzQxUSikEAIz6oZCc5Af2yktVZW0Lf6Gs9Xtumus4bQcehLH9
3gDXJwo4gED5PKZAHCeg/XnauoxWjwrChmJ9log4GGgscHpFQAX323lsqL98O4Pb
L9X/M2s7Cit/HGTseGVUh5MyL4dQCeIzIEUoMQzaJf1gmLPyrHkq6Ob4zZPe3ysI
QUuKBAC3cb7wcP4ZNeZL1b3EynZ2Ox8xajRd7A/oirD5BZuQwGV9zemldJgH7f+1
EvSy48daogAb1TT1HuUR8qe/hS0tpFxlz/0uRP7blMbVQyAnnupZ4eXW3CGQAaur
bmXsQZsHmquqEPz3eFt/7EC4WZnZbZRJ9mUwRP9pcRLrnCjc6rQoSXp6eVNvZnQg
RGV2ZWxvcG1lbnQgPGRldmVsQGl6enlzb2Z0LmRlPohgBBMRAgAgBQJGlMFJAhsD
BgsJCAcDAgQVAggDBBYCAwECHgECF4AACgkQ10Tpwsm5tizmnACeJbWrxEZQ7fsX
SUCxjr3OMWXASekAoNAawp8uAS1KOqK3Fo6rB4u9RsxjuQINBEaUwU0QCACVm6qe
DZ4s0LvNwlKIBGokV2du7dVQPKFGpagVRnejDbK5xKkl7cZ7DsslyYRZejnFkpYX
x4iCClDrg98L7xupO9S2LKsQZyQOg49Am8zJNBQ4HKO/TRNro+38GaC/PsNle2df
0tAPjWc9y6VS/Z8s2M+7ZFDtjjgWVa/wKE4+YwVL2lAd+xp38ckDFuQlTu/GANTc
cownWXfOSiEXjqDb60XyMIgFnWrEUKUcXpHdKFjj95zzgYZSx6SaIhJXJTJizbI/
mFyjLZrSqnyZbjDP5lUfcfqOz2qtva7l8JzrZA2u9M4eKtiWBSEAUotSmMnUjV/9
OlEN7lHuEinSt8z/AAMFB/oDqPOShdhMvl/UzO7Cz3b/ViHJGCCoMBA7P8LVj+MT
jh5BhmKxsK3OK122GTPpCgMzvov3JF25uvMDquUAePUFm+x3QFYyjHJcZiaLP3ne
d9i3cfC2nQiGOuB6MNar8U9IyYZydWhZrBiBUGjvurAAPv5IjDCRkgu6aTljEX8u
hQmFUYYkFkIF7srx48X8iG0IcvrzxEGzGiFnXuO3AWFa7GrxTqotRe4nsinWqSXt
RPHnNQxhklVfOjK6Q9mlN4pztIf2L3zmwlWsdOxIjObgKFcp1g12Ewik8wLn1ddH
EQ2If9KYhG1fXfBbRZOS0XtH/JvChkbLOrpbXgS932KAiEkEGBECAAkFAkaUwU0C
GwwACgkQ10Tpwsm5tiyE3wCffbhV2lKCBIuSSYKv1tEHRj3Sy+kAoIkzZpQeftdO
9UE5+v1VnrUfMibd
=nM4G
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

 

دستورات زیر را وارد کنید.

برای ورود به Monitorix از لینک زیر استفاده کنید.

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید