تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

آموزش repair دیتابیس با ساختار InnoDB

اگر ساختار دیتابیس شما innodb باشد و table های شما کرش کنند از طریق phpmyadmin قابل repair نمی باشد.
در این مواقع اقدامات زیر را انجام دهید:
-1 حجم لاگ innodb را بررسی کنید:

-rw-rw—- 1 mysql mysql 104857600 Oct20 17:50 ib_logfile0
-rw-rw—- 1 mysql mysql 104857600 Oct 20 17:01 ib_logfile1
So the size is 104857600

سپس فایل my.cnf را ویرایش کنید:

nano /etc/my.cnf

مقادیر زیر را به این فایل اضافه کنید:

innodb_force_recovery=6
innodb_log_file_size=104857600

در پایان

service mysql restart

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید