تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

استارت نشدن httpd

با سلام
ممکن هست در استارت شدن اپاچی با مشکل مواجه باشید.
در log خطای زیر نمایش داده می شود:
[error] (17)File exists: Cannot create SSLMutex with file `/var/log/httpd/ssl_mutex

برای رفع این مشکل:
فایل :
ssl_mutex
را در مسیر

/var/log/httpd

تغییر نام دهید، سپس دوباره استارت کنید

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید