تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

افزودن Scheduled Tasks در وبسایت پنل

پس از لاگین به کنترل پنل بر روی گزینه‌ی «Scheduled Task» کلیک نموده تا به صفحه ScheduledTasks (زمان‌بندی وظایف)‌ هدایت شوید.

در این صفحه برای تعریف یک وظیفه‌ با زمان مشخص، برروی گزینه‌ی «Scheduled Task Add» کلیک کنید.

scheduale

به صفحه جدید Scheduled Task Properties هدایت خواهید شد، و دراین بخش می‌بایست اطلاعات خواسته شده را با توجه به نیاز خود تکمیل نمایید:

Fild (فیلد)هایی که در این بخش نیاز به مقداردهی دارند عبارتند از:

 1. Task Name: نام وظیفه‌.
 2. Task Type : نوع وظیفه‌ را از لیست موجود روبری این گزینه انتخاب و مشخص ‌نمایید. بعنوان مثال با انتخاب گزینه‌ی «backup»، از وبسایت‌پنل سرور در زمان‌ و مسیر مورد نظر شما،  پشتیبان تهیه و ذخیره می‌گردد، یا با انتخاب گزینه‌ی «backup database»از فایل‌های بانک‌اطلاعانی مشخص شده در زمان‌ و مسیر مورد نظر شما، پشتیبان تهیه و ذخیره خواهد شد. برای ذخیره پشتیبان در فضای پشتیبان راه دور نوع وظیفه را «Send Files via Ftp» قرار دهید.
 3. Task Parameter: پارامترهای وظیفه‌ را مشخص می‌کند. فیلدهای این قسمت با توجه به نوع وظیفه انتخاب شده متفاوت خواهد بود. برای نوع وظیفه «Send Files via Ftp»، پارامترها را بصورت زیر تنظیم نمائید.
  1. در بخش Space File مسیر فایلی که می‌خواهید انتقال دهید، را مشخص کنید.
  2. در بخش FTP Server آدرس ip سرور ftp (فضای پشتیبان راه دور) راوارد نمائید.
  3. در بخش FTP Username نام کاربری و در FTP Password رمز عبور فضای پشتیبان راه دور را وارد کنید.
  4. در بخش FTP Remote Folder مسیری که می خواهید فایل ها پس از انتقال در آن قرار گیرد.
 4. Schedule: زمان اجرای وظیفه را با توجه به نیاز خود مشخص نمایید.
  1. با انتخاب Daily وظیفه هر روز در ساعت مشخص شده در Start Time (زمان شروع)، اجرا خواهد شد.
  2. با انتخاب weekly وظیفه هر هفته در ساعت مشخص شده در Start Time و در روز مشخص شده در Day of the Week (چندمین روز هفته)، اجرا خواهد شد.
  3. با انتخاب mountly وظیفه هر ماه در ساعت مشخص شده در Start Time و در روز مشخص شده درDay of the Month (چندمین روز ماه)، اجرا خواهد شد.
  4. با انتخاب once وظیفه تنها یکبار، در زمان مشخص شده اجرا خواهد شد.
 5. Enabledفعال یا غیر فعال بودن وظیفه را تعیین می‌کند.
 6. Priorityاولویت وظیفه را تعیین می‌کند. چنانچه چند وظیفه برای یک زمان تعریف شده‌باشد، به کمک این گزینه می‌توانید ترتیب اولویت اجرا شدن آن‌ها را مشخص نمایید.
 7. Max Execution Time: حداکثر زمان اجرای وظیفه تعیین می‌شود.
درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید