تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

امکان مشاهده سایت با IP و username

Allow php scripts to work under ~username when using suPhp

گاهی پیش از تنظیم DNS  لازم است با استفاده از ~username سایت مشاهده شود که با خطای۵۰۰  مواجه می شوید.

برای فعال سازی این امکان برای هر user  باید فایل زیر را ویرایش نمایید:

و کد زیر را برای هر user  اضافه نمایید:

<Directory “/home/username“>
<IfModule mod_suphp.c>
suPHP_Engine On
suPHP_UserGroup username username
SetEnv PHP_INI_SCAN_DIR /usr/local/directadmin/data/users/username/php/
</IfModule>
</Directory>

به جای username باید نام کاربری اکانت مورد نظر را قرار دهید.

سپس سرویس httpd یا اپاچی را ریست میکنیم.سپس با ادرس ip/~user   سایت قابل مشاهده است

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید