تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

ایجاد دامنه جدید در وبسایت پنل

ابتدا  “Domain”  را انتخاب کنید و سپس در صفحه بازشده بر روی  Add domain کلیک کنید.

سپس گزینه “Domain را انتخاب نمائید.

create domain

نام دامنه را وارد نمائید و دکمهAdd Domain را کلیک کنید.

با کیلک بر روی نام دامنه خصوصیات دامنه انتخاب شده را مشاهده می کنید .

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید