تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

ایجاد وبسایت در وبسایت پنل

جهت ایجاد وبسایت در کنترل پنل وارد کنترل پنل  شوید.

بخش وبسایت Web Site را انتخاب نمائید.

create website

بر روی دکمه “Create Web Site” کلیک کنید.

دامنه ای که می خواهید برای آن وبسایت ایجاد شود را انتخاب کنید.

سپس دکمه  “Create Web Site” را کلیک کنید.

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید