تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

ایجاد پلن در وبسایت پنل

جهت ایجاد Hosting Plan  بر روی گزینه Hosting Plan  در منوی سمت راست صفحه کلیک کنید.

بر روی دکمه create Hosting paln کلیک نمائید.

در قسمت Plan Name نام پلن را بطور دلخواه تعیین کنید.

از قسمت Target Server نام وب سروری که ایجاد نموده اید و یا پلن از پیش تعریف شده را انتخاب نمائید.

فیلدهای قسمت Quata را مطابق با راهنمای زیر با توجه به نیاز مشخص نمائید.

System

میزان فضای داده شده و استفاده شده (Disk space)

٬ پهنای باند تخصیص داده شده و استفاده شده (Bandwidth)

٬ تعداد دامنه های تخصیص داده شده و استفاده شده (Domains) ٬

تعداد زیردامنه های تخصیص داده شده و استفاده شده (SubDomains)

٬ تعداد پارک دامین های تخصیص داده شده و استفاده شده ( Domains Aliases)

فعال بودن  و دسترسی داشتن به  محیط مدیریت فایل ها ( filemanager)

تعداد اکانتهای تخصیص داده شده و استفاده شده ODBS DNs

تعداد Task ها اختصاص داده شده و استفاده شده

WEBSITE

در این قسمت با انتخاب تیک هر گزینه امکان فعال یا غیر فعال شدن آن گزینه  در قسمت وبسایت کنترل پنل فراهم می شود.

٬ تعداد وب سایتهای تخصیص داده شده و استفاده شده (Web Sites) ٬

 

مانند فعال بودن/غیر فعال بودن php یا Asp  یا perlدر وبسایت پنل

فعال بودن چه نسخه هایی از Asp با انتخاب هر گزینه Asp.net 1,4,2   ا فعال بودن چه نسخه هایی از php با انتخاب گزینه های PHP 4.xو PHP 5.x:

فعال بودن محیط های  Website redirection یا secure folder()جهت رمزگذاری پوشه ها یا virtual directory)(_(جهت ایجاد virtual دایرکتوری در وبسایت ) و … کلیه محیط هایی که در قسمت website در این فایل آموزش توضیح داده شده است امکان دسترسی و یا عدم دسترسی ا می توانید در این قسمت تنظم نمائید.

فعال بودن ssl با انتخاب گزینه ssl

تعداد آددرس های ip اختصا ص داده شده و استفاده شده (Dedicated IP Addresses:)

FTP

تعداد اکانتهای تخصیص داده شده و استفاده شده FTP (FTP Accounts) ٬

Mail

تعداد اکانتهای ایمیل تخصیص داده شده و استفاده شده (Mail Accounts)  و تعیین نمودن حجم mailbox در max mailbox size، تعداد    mail forwarder های تخصیص داده شده و استفاده شده (Mail Forwardings:) ،

Sql server 2008

تعداد اکانت های دیتابیس تخصیص داده شده و استفاده شده(Databases)

تعداد اکانتهای یوزر دیتابیس  تخصیص داده شده و استفاده شده(Users)

حداکثر میزان فضای اختص داده شده به دیتابیس (Max Database Size, MB)

حداکثر میزان فضای اختصاص دادهشده به log file های دیتابیس(Max Log Size, MB)

فعال بودن و دسترسی امکان پشتیبان گیری(Database Backups)

فعال بودن و دسترسی داشتن به محیط بازگردانی(Database Restores)

فعال بودن و دسترسی داشتن به امکان truncate جهت کاهش لاگ فایل های دیتابیس(Database Truncate)

DNS

امکان ویرایش و تنظیم رکوردهای   dns (DNS Editor)

بر روی دکمه save کلیک کنید.

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید