تغییر زبان collation در sql

نوشته شده توسط: محمد

جهت تنظیم collation  جدید برای دیتابیس در sql سرور می توانید از query زیر استفاده نمائید:
[php]
USE [master];
GO
ALTER DATABASE DBNAME SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
GO
ALTER DATABASE DBNAME
COLLATE Arabic_Cs_AS ;
GO
USE [master];
ALTER DATABASE DBNAME SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
[/php]

ویا بر روی اسم دیتابیس راست کلیک نموده و گزینه properties را انتخاب نمائید و سپس  از منوی راست روی option کلیک کنید و  collation را تغییر دهید بهتر است برای زبان فارسی collation  را بر روی Arabic_Cs_AS تنظیم نمائید.

مطالب مرتبط

نظر شما