تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

تغییر لایسنس دایرکت ادمین

ممکن است هنگام ورود به دایرکت ادمین با خطای زیر مواجه شوید:

DirectAdmin License Expired Error

در این مواقع از دستورات زیر استفاده میکنیم:

برای اینکار وارد مسیر زیر شوید:

۱
cd /usr/local/directadmin/scripts

و دستورات زیر را اجرا نمایید:

۱
۲
./getLicense.sh CID LID
service directadmin restart

توجه داشته باشید بجای CID باید client ID و بجای LID باید License ID را وارد نمایید.

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید