تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

تنظیم شناسه های اشنا دامنه ir

برای تنظیم شناسه دامنه ای ار (ir) بعد از ورود به پنل کاربری خود در سایت nic.ir

طبق عکس های زیر اقدام کنید:

از قسمت مشخص شده روی شناسه های اشنا کلیک کنید

 

 

روی مدیریت رابط های مجاز کلیک کنید.

طبق عکس ، تیک ها را بزنید.

در این صورت نماینده، می تواند دامنه را طی مالکیت شما ثبت کند .توجه داشته باشید که ثبت دامنه توسط نماینده برای شما حدود 70 درصد ارزانتر می باشد.

 

 

 

خرید دامنه

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید