تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

خطا ارسال ایمیل : 451 Temporary local problem – please try later

با سلام

اگر هنگام ارسال ایمیل با خطای:

451 Temporary local problem – please try later

مواجه بودید ابتدا log ایمیل را بررسی کنید:

tail -f /var/log/exim/mainlog

2015-06-11 10:11:32 H=localhost (xxx.xxx) [::1] F=<[email protected]> A=login:[email protected] temporarily rejected RCPT <xxxxom>: failed to expand ACL string “${perl{auth_hit_limit_acl}}”: Undefined subroutine &main::auth_hit_limit_acl called.
2015-06-11 10:11:32 H=localhost (xx.xxx) [::1] incomplete transaction (connection lost) from <[email protected]>
2015-06-11 10:11:32 unexpected disconnection while reading SMTP command from localhost (xx.xx) [::1]

 

این موضوع به بروز نبودن exim و ست نبودن exim.conf با exim.pl می باشد.

بنابراین نسبت به بروز رسانی exim اقدام کنید:

برای custombuild2.0:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set eximconf yes
./build set eximconf_release 4.4
./build set spamassassin yes
./build update
./build exim_conf

برای custombuild1.2:

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید