تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

خطا Apache is functioning normally

خطای Apache is functioning normally یکی از خطاهایی هست که مدیران سرور اکثرا با این خطا مواجه شدن.
دلایل مختلفی میتونه داشته باشه:
1- ممکنه DNS های یک دامنه روی یک سرور تنظیم شده باشه و تو مسیر named برای این دامنه اطلاعات DNS باشه ولی روی سروربراش هاستی ایجاد نشده باشه
2-اگر روی سرور nginx به همراه apache نصب باشه ؛ ممکن است این خطا بوجود بیاد که با دستورات زیر مشکل رفع میشود.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs

توجه داشته باشین این مسیر مربوط به دایرکت ادمین هست.
مسیر های زیر را نیز بررسی کنید:

nano /usr/local/directadmin/data/users/username/httpd.conf
/etc/httpd/conf/httpd.conf

یکی از فایلهای های خیلی خیلی مهم در دایرکت ادمین مسیر زیر هست:
/etc/httpd/conf/extra/httpd-vhosts.conf
در این مسیر حتما بررسی کنید.
و تنظیمات را بررسی کنید مطابق الگوی زیر باشد:

ServerAdmin [email protected]
UserDir public_html
DocumentRoot /var/www/html
ServerName localhost
ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/
CustomLog /var/log/httpd/homedir.log homedir
CustomLog /var/log/httpd/access_log combined
ErrorLog /var/log/httpd/error_log
SuexecUserGroup webapps webapps

ServerAdmin [email protected]
UserDir public_html
DocumentRoot /var/www/html
ServerName localhost
ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/
CustomLog /var/log/httpd/homedir.log homedir
CustomLog /var/log/httpd/access_log combined
ErrorLog /var/log/httpd/error_log

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/server.crt

همچنین بجای UserDir می توانید از مقدار زیر استفاده کنید:

AliasMatch ^/~([^/]+)(/.*)* "/home/$1/public_html$2"

در برخی سرورهای UserDir روی disable تنظیم شده است که باعث بروز مشکلی همچون apache is function normally یا server not found مشاهده می شود.
امیدواریم این آموزش کاربردی بوده باشه ، اگه اینطوره در بخش نظرات اعلام کنین

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید