تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

خطا Import failed! The uploaded file is not a valid import data file

سلام

اگه بخواین تو راندکیوب یه لیست ایمیل را import کنین، باید یا فرمت csv داشته باشه و یا vcf

امروز یه فایل با فرمت csv را میخواستم تو وبمیلم ایمپورت کنم با خطای زیر مواجه بودم:

Import failed! The uploaded file is not a valid import data file

 

در این مورد خود سایت راندکیوب توضیح داده :

Importing Contact Data from CSV

CSV import is always a tricky endeavor due to the nature of CSV being a totally unstructured format and actually not suitable for reliable exchange of contact data. The important part when preparing a CSV file for import into Roundcube is to make sure the column titles match the expectations of the importer. So fist of all, there must be a header row before the first contact line. Below is a list of commonly used column titles Roundcube can understand and correctly correlate with the according properties in the contact records:

(From Microsoft Outlook)

 • Anniversary
 • Assistant’s Name
 • Assistant’s Phone
 • Birthday
 • Business City
 • Business Country/Region
 • Business Fax
 • Business Phone
 • Business Phone 2
 • Business Postal Code
 • Business State
 • Business Street
 • Car Phone
 • Categories
 • Company
 • Department
 • E-mail Address
 • E-mail 2 Address
 • E-mail 3 Address
 • First Name
 • Gender
 • Home City
 • Home Country/Region
 • Home Fax
 • Home Phone
 • Home Phone 2
 • Home Postal Code
 • Home State
 • Home Street
 • Job Title
 • Last Name
 • Manager’s Name
 • Middle Name
 • Mobile Phone
 • Notes
 • Other City
 • Other Country/Region
 • Other Fax
 • Other Phone
 • Other Postal Code
 • Other State
 • Other Street
 • Pager
 • Primary Phone
 • Spouse
 • Suffix
 • Title
 • Web Page

(From Mozilla Thunderbird)

 • Birth Day
 • Birth Month
 • Birth Year
 • Display Name
 • Fax Number
 • Home Address
 • Home Country
 • Home ZipCode
 • Mobile Number
 • Nickname
 • Organization
 • Pager Namber
 • Primary Email
 • Secondary Email
 • Web Page 1
 • Web Page 2
 • Work Phone
 • Work Address
 • Work Country
 • Work ZipCode

(From Atmail)

 • Date of Birth
 • Email
 • Home Mobile
 • Home Zip
 • Info
 • User Photo
 • URL
 • Work City
 • Work Company
 • Work Dept
 • Work Fax
 • Work Mobile
 • Work State
 • Work Title
 • Work Zip

در واقع این مشکل مربوط میشه به نوع قرارگیری اطلاعات .

برای رفع مشکل میتونین طبق عکس پیوستی اطلاعات را ذخیره کنین ، بعد اپلود و import کنین:

اشتباه رایجی که همه میکنن

اون Email رو نمینویسن و از ردیف اول ایمیل هست

امیدوارم این اموزش بدردتون خورده باشه

 

 

 

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید