تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

خطا Sorry, the domain is owned by another user

ممکن است در هنگام ادان دامنه یا پارک دامنه این خطا مواجه شوید:

در این مواقع نام یوزر را در مسیر های زیر حذف کنید:

/etc/userdomains

و در مسیر named باید بررسی انجام شود

 

 

خرید دامنه

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید