تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

خطای ۴۰۰ Bad Request

 

۴۰۰ Bad Request :
این کد خطا نشان دهنده این مورد است که درخواست HTTP ارسال شده به سرور دارای syntax صحیحی نمی باشد.

در ذیل به برخی از شرایطی که ممکن است باعث بروز این خطا شود اشاره می شود :

درخواست ارسالی به دلیل وجود مشکلی در مرورگر ناقص است.

کوکی سمت کاربر مرتبط با سایت از بین رفته است.

درخواست ارسالی به دلیل استفاده از فرمت اشتباه در زمان تایپ درخواست توسط کاربر ناقص است (به طور مثال زمانیکه از دستور curl به شکل صحیح استفاده نشود)

400-bad-request

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید