تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

دستورات csf در ssh

از طریق ssh براحتی می توانید فایروال را مدیریت کنید:

دستورات مهم

csf -r

ریستارت فایروال

csf  -dr

برای از بلاک خراج کردن ای پی

در هاست اشتراکی پیشنهاد می شود ای پی مشتری را ازین روش باز کنید

csf -a

برای بازکردن ای پی برای همیشه و در لیست سفید قرار دادن

دستورتوضیحاتمثال
csf -sStart the firewall rules[email protected][~]#csf -s
csf -fFlush/Stop firewall rules (note: lfd may restart csf)
[email protected][~]#csf -f
csf -rRestart the firewall rules[email protected][~]#csf -r
csf -a [IP.add.re.ss] [comment]Allow an IP and add to /etc/csf/csf.allow
[email protected][~]#csf -a 187.33.3.3 Home IP Address
csf -tr [IP.add.re.ss]Remove an IP from the temporary IP ban or allow list.
[email protected][~]#csf -tr 66.192.23.1
csf -tfFlush all IPs from the temporary IP entries
[email protected][~]#csf -tf
csf -d [IP.add.re.ss] [comment]Deny an IP and add to /etc/csf/csf.deny[email protected][~]#csf -d 66.192.23.1 Blocked This Guy
csf -dr [IP.add.re.ss]Unblock an IP and remove from /etc/csf/csf.deny[email protected][~]#csf -dr 66.192.23.1
csf -dfRemove and unblock all entries in /etc/csf/csf.deny[email protected][~]#csf -df
csf -g [IP.add.re.ss]Search the iptables and ip6tables rules for a match (e.g. IP, CIDR, Port Number)[email protected][~]#csf -g 66.192.23.1
csf -t Displays the current list of temporary allow and deny IP entries with their TTL and comment [email protected][~]#csf -t
درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید