تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

رفع خطای Script timed out before returning headers: script.php, refererer http://….

گاهی در error log مربوط به اپاچی با خطای زیر مواجه می شویم و دسترسی به سایت ممکن نیست.

Script timed out before returning headers: script.php, refererer http://….

برای رفع این خطا فایل زیر را ویرایش میکنیم:

etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf

  و مقدار Timeout  را با 300 تغییر می دهیم

در انتها دستور زیر را وارد کنید:

chattr +i /etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf
درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید