تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

رفع خطا an’t locate LWP/UserAgent.pm in @INC

عدم فعال بودن ماژول “libwww-perl” موجب رویت خطای “Can’t locate LWP/UserAgent.pm in @INC” می گردد. اطلاعات این ماژول را می توانید توسط دستور زیر بدست آورید:

yum provides “perl(LWP::UserAgent)”

برای نصب این ماژول در سرور از دستور زیر استفاده کنید

yum install perl-libwww-perl

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید