تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

رفع خطا : Error from domain : domain.com is owned by another user.

Cpanel FIX: Error from domain wrapper: domain.com is owned by another user

 

The domain “domain.com” may not be created by “username” because “domain.com” is already owned by another user.

ممکن است زمانیکه می خواهید یک ساب دامنه را بصورت ادان دامنه اضافه کنید با این خطا مواجه شوید.

در این مواقع می توانید در whm از قسمت tweak setting گزینه زیر را

Allow domain parking across accounts

را روی on تنظیم کنید.

 

خرید دامنه با قیمت مناسب

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید