تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

رفع خطا Host ‘ip’ is blocked because of many connection errors

Host ‘ip’ is blocked because of many connection errors; unblock with ‘mysqladmin flush-hosts’

 

برای رفع این خطا می توانیم در فایل my.cnf

عبارت:

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید