تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

رفع خطا Invalid command ‘php_admin_flag’

اInvalid command ‘php_admin_flag’, perhaps misspelled or defined by a module not included iInvalid command ‘php_admin_flag’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration the server configurationاین خطا زمانی مشاهده می شود که یک “config” را به صورت اشتباه در تنظیمات فایل “PHP” خود با نام “options.conf” وارد نموده باشید.
راه حل آن نیز, استفاده از دستور زیر , توسط کاربر روت در “ssh” است :

./build all d

./build rewrite_confs

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید