تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

رفع خطا retry time not reached در ارسال ایمیل در دایرکت ادمین

در صورتی قادر به ارسال ایمیل نمی باشید ابتدا log را بررسی نمایید:

/var/log/exim/mainlog

در صورتی که با خطای retry time not reached for any host after a long failure period مواجه شدید دستورات زیر را اجرا نمایید:

cd /var/spool/exim/db
rm -rf retry , retry.lockfile , wait-remote_smtp, wait-remote_smtp.lockfile
 service exim restart

در صورتی خطای SMTP Server rejected email را مشاهده می نمایید دستور زیر را اجرا نمایید تا این فایل قابل ویرایش باشد:

nano /etc/virtual/whitelist_hosts

مقدار زیر را در این فایل قرار دهید:
127.0.0.1

در صورتی که با خطای network unreachable مواجه شدید وارد مسیر زیر شوید:

nano /etc/exim.conf

و عبارت زیر را در بالای این فایل قرار دهید:

disable_ipv6=true

سپس به مسیر زیر بروید:

/etc/sysconfig/named

و مقدار زیر را به انتهای فایل اضافه نمایید:


OPTIONS="-4"

و سرویس exim را restart نمایید.

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید