تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

رفع خطا setquota: Mountpoint (or device) / not found. setquota: Not all specified mountpoints are using quota. Debug Guide

برای رفع خطای

setquota: Mountpoint (or device) / not found. setquota: Not all specified mountpoints are using quota. Debug Guide

از دستورات زیر استفاده میکنیم:

cd /usr/sbin

mv setquota setquota.old

touch setquota

nano setquota

chmod 755 setquota

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید