تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

رفع خطا the domain is already pointed to an IP address that does not appear to use DNS servers associated

Sorry, the domain is already pointed to an IP address that does not appear to use DNS servers associated with this server. Please transfer the domain to this servers nameservers or have your administrator add one of its nameservers to /etc/ips.remotedns and make the proper A entries on that remote nameserver.” any longer

در هنگام پارک دامنه یا ادان دامنه کاربر با این خطا موجه می شود.

در این مواقع مقادیر زیر را در tweak setting تغییر دهید:

Allow Remote Domains [?]

on

Allow unregistered domains [?]

on

قرار دهید

 

خرید دامنه

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید