تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

رفع خطای make -j2” failed with exit code ”512” در bulid apache

سلام

در build apache یا php در سی پنل ممکن است با خطای:

make -j2” failed with exit code ”512”

مواجه شویم

و build کامل انجام نشود، در این مواقع از دستورات زیر استفاده میکنیم:

  • service httpd stop
  • service exim stop
  • سپس دوباره از دستورزیر
  • /scripts/easyapache
  • اپاچی را bulid میکنیم
درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید